9.00Úvodní slovo
9.05RNDr. Tomáš ŘehákKnihovny v době postfaktické
10.00Ing. Mgr. Pavel SynekOpen Access a hodnocení kvality vědeckých informací
10.45Ing. Jiří KučeraMěstská knihovna Hostivice v historických souvislostech
11.30OBĚD + prohlídka Zámku Hostivice + prohlídka MK Hostivice
13.30Doc. PhDr. Richard Papík, Ph. D. Vybraná témata rozhraní informační vědy, knihovnictví a umělé inteligence
14.30PhDr. Eva Bratková, Ph.D.Knihovní propojená otevřená data: problémové otázky jejich zpřístupňování a opětovného využívání
15.15JUDr. Milan Listík, M.JAEGDPR v knihovnách. První zkušenosti
16.00Přestávka
16.15Ing. Martin Potančok, Ph.D.Data a jejich hodnota
17.00Mgr. Matyáš Urbánek, DiS.Knihovny v diktátorských režimech
17.45Kristina Černá, Anděla Mansfeldová, Ing. Michaela WaldhauserováPosilování role knihoven v procesu vzdělávání: případová studie
18.30-???Knihovnický happening a networkingSpousta rozhovorů, čas na seznámení, dobré víno a jídlo.

REGISTRACE LIB CON 2018

2. listopadu, 2018, Hostivice, Praha-západ