9.00Úvodní slovo
9.05RNDr. Tomáš ŘehákKnihovny v době postfaktické
9.55Mgr. Lenka ChudomelováDemagog.cz: politický facktchecking a trendy v ověřování informací
10.40Mgr. Matyáš Urbánek, DiS.Knihovny v diktátorských režimech
11.20Ing. Jiří KučeraMěstská knihovna Hostivice v historických souvislostech
11.45OBĚD + prohlídka Zámku Hostivice + prohlídka MK Hostivice
13.45Doc. PhDr. Richard Papík, Ph. D. Lidské zdroje, nebo stroje v informačním světě?
14.30Ing. Mgr. Pavel SynekOpen Access a hodnocení kvality vědeckých informací
15.15Ing. Martin Potančok, Ph.D.Data a jejich hodnota
16.00Přestávka
16.15JUDr. Milan Listík, M.JAEGDPR v knihovnách. První zkušenosti
17.00Mgr. Petr NaskeDigitální a čtenářská gramotnost - příležitosti pro mezioborový dialog a spolupráci
17.45Kristina Černá, Anděla Mansfeldová, Ing. Michaela WaldhauserováPosilování role knihoven v procesu vzdělávání: případová studie MK Hostivice
18.30-???Knihovnický happening a networkingSpousta rozhovorů, čas na seznámení, dobré víno a jídlo.

REGISTRACE LIB CON 2018

2. listopadu, 2018, Hostivice, Praha-západ