ředitel MKSH a tvůrce portálu Informační gramotnost

Zastupitel města Hostivice a tvůrce portálu Hostivická historie

tajemník DigiKoalice a manažer projektu Podpora práce učitelů

Nezávislý informační profesionál

Vysoká škola ekonomická, Business xPort Accelerator

EBSCO Publishing

Slezská univerzita v Opavě

ředitel Městské knihovny Praha