ředitel Městské knihovny Praha

Slezská univerzita v Opavě

EBSCO Publishing

Vysoká škola ekonomická, Business xPort Accelerator

Nezávislý informační profesionál

tajemník DigiKoalice a manažer projektu Podpora práce učitelů

Zastupitel města Hostivice a tvůrce portálu Hostivická historie

ředitel MKSH a tvůrce portálu Informační gramotnost

REGISTRACE
LIB CON 2018

2. listopadu 2018, Hostivice, Praha-západ